Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTARNETOWEGO ALPIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne informacje o firmie

Adres sklepu:

ALPIN Małgorzata Celińska-Jeżak, Włodzimierz Jeżak Sp. J.

ul. Fredry 3, 61-701 Poznań,

tel. 61 852 94 25, fax. 61 853 66 84

e-mail: alpin@alpin.pl

Numer rachunek  bankowego PKO 20 1240 6595 1111 0000 5624 8243

1. Sklep internetowy, działający pod adresem ALPIN.PL, prowadzony jest ALPIN Małgorzata Celińska-Jeżak, Włodzimierz        Jeżak Sp. J. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fredry 3, NIP: 778-01-62-235, KRS: 0000018442

2. Sprzedawca udostępnia sklep internetowy poprzez Internet i stronę internetową, jako zasób systemu teleinformatycznego   oraz informatycznego.

3. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem sklepu internetowego przez Zamawiających lub osoby trzecie.

4. Korzystanie z sieci Internet i z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez podmioty nieuprawnione. Rekomendowane jest stosowanie przez klientów programów antywirusowych i innych środków minimalizujących te zagrożenia

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Korzystanie ze sklepu internetowego polega na zapoznaniu się z treścią strony internetowej sklepu.

2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowymi warunkami dokonania zakupów jest rejestracja klienta, wybór towaru, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia do Sprzedawcy.

4. Aby dokonać rejestracji, klient zobowiązany jest wypełnić formularz na stronie sklepu internetowego i przesłać go do Sprzedawcy.

5. Wypełniając formularz klient powinien wypełnić co najmniej pola obowiązkowe. Dane w formularzu powinny być prawdziwe.

6. Wypełniając formularz klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem zaznaczając odpowiednią ikonę w formularzu.

7. Klient wypełniając formularz powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  w formularzu na potrzeby realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Przesłanie formularza do Sprzedawcy oznacza:

  a) przyjęcie do wiadomości i akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu,

  b) złożenie przez Klienta oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,

  c) upoważnienie Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych klienta z formularza na potrzeby świadczenia usług i    realizacji umów a także dla celów statystycznych,

  d) wyrażenie zgody na przekazywanie informacji związanych z obsługą techniczną zamówień.

9. Zamieszczone na stronach sklepu informacje są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

10. Sklep internetowy przyjmuje zam&´wienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

11. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

12. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła klientowi emailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, będące oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

14. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia Sprzedawca może:

  a) zaproponować klientowi anulowanie całości zamówienia (zwolnienie Sprzedawcy z realizacji zamówienia);

  b) zaproponować klientowi anulowanie zamówienia w części, w jakiej realizacja nie jest możliwa (zwolnienie Sprzedawcy z  realizacji zamówienia w danym zakresie);

 c) zaproponować klientowi podział zamówienia wraz ze wskazaniem terminu realizacji pozostałej części zamówienia (klient nie ponosi kosztów odrębnych przesyłek).

 15. Ceny w sklepie internetowym są określone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Ceną wiążącą strony umowy jest cena wskazana w chwili składania zamówienia. Nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

15. Dopuszczalne są następujące metody płatności :

  a) płatności internetowe przelewy 24

   b) pobranie

   c)zwykły przelew (PKO 20 1240 6595 1111 0000 5624 8243).

16. Zamawiający towar przez sklep internetowy ma prawo odebrać towar osobiście w siedzibie firmy   - Fredry 3, 61-701 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 sobota w godzinach 10.00-14.00. 

17. Ceny w sklepie internetowym alpin.pl mogą się różnic od cen w sklepie firmowym ALPIN którego siedziba znajduje się na ulicy Fredry 3 w Poznaniu.

 

III. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówienia wysyłane są do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD. (wybiera klient). Kupujący musi ponieść koszty przesyłki w wysokości 15zł (Poczta Polska), 20 zł (kurier DPD) jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 350 zł.  Koszty wysyłki pokrywa sklep gdy wartość zamówienia przekracza 350 zł. W przypadku ściągnięcia towaru nietypowego, specjalnie pod zamówienie klienta cena przesyłki może się zmienić.

2. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 3. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny alpin.pl pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa (alpin@alpin.pl) lub formularz kontaktowy.

4. W przypadku stwierdzenia iż zamówiony towar został uszkodzony podczas transportu Zamawiający powinien odesłać uszkodzony produkt na adres sklepu. Koszty wysyłki pokrywa sklep.

IV. REKLAMACJE, GWARANCJE

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Aby rozpatrzeć reklamację, klient powinien przesłać lub dostarczyć przedmiot reklamacji do Sprzedawcy, dołączając dowód zakupu (paragon lub fakturę).

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Sprzedawca może również oddać  Klientowi gotówkę.

 

5. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

V. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE

1. Dopuszczalna jest rezygnacja z całości lub części zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały wysłane do klienta. Rezygnacja dokonana może zostać przez kontakt z Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przedmiotu zamówienia.

3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu Konsumentem w następujących wypadkach:

  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  e) dostarczania prasy .

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności klientom w ciągu 14 dni w przypadku:

  a) rezygnacji z zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;

  b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem;

  c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności poprzez przelew bankowy lub wypłatę gotówki z kasy.

 

VI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz innych celach określonych w Regulaminie. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, jednakże niepodanie określonych w Regulaminie danych podczas rejestracji uniemożliwia ją. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

5. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Sprzedawcą podmiotom zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Klientów.

7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

   a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

   b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

   c) statystycznych.

8. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej sklepu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu i zastępuje poprzednie regulaminy. Treść Regulaminu można utrwalić poprzez wydrukowanie, zapisanie lub pobranie z Internetu w każdej chwili.

 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu przez okres co najmniej 7 kolejnych dni.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed zmiana Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.

 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 06-06-2013.