Rejestracja

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest "Alpin" Małgorzata Celińska-Jeżak, Włodzimierz Jeżak Sp.J. Poznań. Zarejestrowani użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

dodaj mnie do newslettera

zaświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Sklep Górski ALPIN oraz akceptuję jego postanowienia

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sklep górski ALPIN w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, wraz z przekazywaniem niezbędnych informacji i z postępowaniem reklamacyjnym na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.). Mam świadomość, że przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.