sklep@alpin.pl  +48 668 008 747+48 61 852 94 25
  Rejestracja     Logowanie

Przeglądy okresowe Środków Ochrony Indywidualnej

Firma "ALPIN" posiada stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów ŚOI. Konieczność corocznego okresowego przeglądu wynika z Instrukcji Użytkowania sprzętu wydanych przez producenta. Zasady przeglądu określa norma PN-EN 365.

Przegląd okresowy obejmuje:

 1. Identyfikację sprzętu
 2. Ocenę historii użytkowania sprzętu na podstawie dostarczonych kart użytkowania
 3. Określenie czy nie została przekroczona żywotność lub maksymalny czas użytkowania określony przez producenta
 4. Ocenę uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych
 5. Ocenę współdziałania elementów współpracujących
 6. Podjęcie decyzji o dalszym użytkowaniu
 7. Odnotowanie wyniku przeglądu w karcie użytkownika

Posiadamy upoważnienia do prowadzenia przeglądów określonych niżej wymienionych producentów:

 • Petzl
 • Beal
 • Singing Rock
 • Rock Empire
 • Tendon
 • Lanex
 • Kong
 • Camp
 • Skylotec
 • Protekt

Zgłoszenia
Zainteresowanych wykonaniem przeglądu okresowego prosimy o kontakt pod adresem alpin@alpin.pl lub kontakt telefoniczny z Włodzimierzem Jeżakiem +48 602 670 644.