Lista produktów

Zestawy ewakuacyjne

W pracach wysokościowych, mimo usilnych prób maksymalizacji bezpieczeństwa, zdarzają się wypadki. W takich sytuacjach warto jest być dobrze wyposażonym, aby osoba poszkodowana otrzymała szybką i skuteczną pomoc. Zestawy ewakuacyjne oraz urządzenia podnosząco-opuszczające umożliwiają sprawne opuszczenie poszkodowanego z wyższego poziomu na niższy lub podnoszenie z niższego poziomu na wyższy, dzięki czemu pomoc udzielona może być bardzo szybko.